Новини

змінити період

Мідь і її виробництво.

Крім удосконалення окремих металургійних процесів можливо на їх базі створення технологічних схем безперервного конвертування мідного сировини за участю як нових, так і вже відомих технологічних процесів. Побудова такого роду технологічних схем засноване на використанні відомих автогенних процесів для безперервної плавки і безперервного отримання чорнової міді. У даній технології піч для плавки і піч конвертації працюють послідовно. Мідний концентрат плавиться в плавильному агрегаті на штейн і шлак. Рідкий штейн з плавильної печі направляється в піч конвертації, де окислюється до чорнової міді і оксидів, коллектірующіхся в шлак.

Створення процесу безперервного конвертування дозволяє практично повністю утилізувати і виключити викиди SO2 на стадії періодичного конвертації, піти від неконтрольованих викидів. Безперервне виробництво чорнової міді дозволяє направити стабільний потік сірчистих газів на сернокислотное виробництво і практично повністю утилізувати сірку, що міститься в шихті.

Хімічні реакції, що протікають при безперервному конвертуванні представлені окисленням заліза і сірки Штейна до металевої міді та шлаку специфічного складу. Хімізм процесу захоплює кінець першого періоду конвертації і весь другий період конвертації. Йде реакція окислення сульфіду заліза в присутності кальцієвого і кремнекислих флюсів з утворенням так званого ферит кальцієвого шлаку і окислення сульфіду міді до металічної міді.

[FeS · Cu2S] + О2 + CaO + SiO2 → [Cu] + (Fe2 O3 · SiO2 · CaO · Cu2O) + SO2

У даній технології печі для плавки і конвертації працюють незалежно один від одного, оскільки рідкий штейн з печі ПBП охолоджується (гранулюється) і направляється на склад.

У 1995 р на мідеплавильному заводі компанії Кеннекотт в Солт-Лейк-Сіті пущений в експлуатацію комплекс, що включає піч зваженої плавки мідних концентратів і зваженого конвертації твердих штейн в печі типу ПВП. У даній технології печі для плавки і конвертації працюють незалежно один від одного, оскільки рідкий штейн з печі ПBП охолоджується (гранулюється) і направляється на склад. У піч зваженого конвертації твердий штейн подається зі складу, попередньо пройшовши подрібнення. Таке рішення було прийнято розробниками для підвищення гнучкості управління комплексом і можливого використання в конвертерної печі зваженої плавки чистого технічного кисню, що дозволяє значно зменшити розміри газо-утилізаційного обладнання і істотно скоротить, капітальні та експлуатаційні витрати на комплекс.

Па сьогоднішній день відомі процеси безперервного конвертування на базі технології Айзасмелт і Норанда. Існує подібна розробка і на базі процесу Ванюкова. Теоретичні та експериментальні дослідження, а також досвід експлуатації печі ПВ-6,2 (АТ «Норільський комбінат») для переплавки мідного концентрату від поділу Файнштейн показує реальну можливість безперервного отримання чорнової міді в апараті типу ПB. Основною складністю безперервного конвертування рідких штейнов є суворе дозування потоку рідкого Штейна і подачі на нього строго дозованої кількості кисню в дуття. Розробники процесу Ванюкова і процесу Айзасмелт прийшли до висновку більшої економічності і технологічності безперервного конвертування не рідкою, а твердих штейн, де досить легко підтримувати співвідношення кількості кисню на подану кількість Штейна.

Традиційно ряд технологій безперервного виробництва чорнової міді або білого мату пов'язаний з проведенням процесу в горизонтальному конвертері Пірса Сміта. До такого типу технологій відносяться процес Норанда і процес Теніенте. Інший тип технологій так само пов'язаний з подачею дуття в розплав використовує для безперервного отримання чорнової міді металургійні агрегати з вертикальним дутьем. Це процеси Міцубісі і Айзасмелт.

Дивитися всі новини